APK
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring. Tijdens de keuring beoordeelt een keurmeester uw auto op verkeersveiligheid, milieu en registratie.
Let op! De APK is een momentopname en geeft een beeld van de technische staat van een auto op het moment van de keuring. Een geldige APK is dus geen garantie dat je de rest van het jaar veilig met de auto kunt blijven doorrijden.


Goedgekeurd
Indien de auto is goedgekeurd krijgt u hiervan een keuringsrapport als bewijs. Deze dient u tijdens het rijden altijd bij u te hebben.


Afgekeurd 

Indien de auto is afgekeurd ontvang u ook een keuringsrapport en dienen de vereiste reparaties binnen een week te zijn voldaan. Deze reparaties kunt u door ons laten uitvoeren. De herkeuring voeren wij gratis voor u uit indien deze binnen één week na de afkeuring plaats te vinden.
Neem altijd uw keuringsrapport mee!

Let op! Indien er tijdens uw keuring een steekproef plaatsvindt, houdt u dan rekening met een wachttijd van ca. 1,5 uur. 

  • APK-keuren is mogelijk vanaf twee maanden voor vervaldatum van uw huidige APK.
  • Keuringen kunnen enkel op afspraak plaatsvinden, dagelijks tussen 8.30 -16.00u